Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

O jednostce

Początki kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa sięgają początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W 1971 roku w Wyższej Szkole Nauczycielskiej na Wydziale Humanistycznym powołano Zakład Filologii Polskiej i Bibliotekoznawstwa.

Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na kierunek Bibliotekoznawstwo w roku 1974. Rok później w Wyższej Szkole Pedagogicznej utworzono samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Jej kierownikiem został dyrektor Biblioteki Głównej WSP dr Henryk Dubowik. Od roku 1974 do 1982 istniały studia magisterskie pięcioletnie, które w ciągu kilku lat działalności wypromowały przeszło sześciuset absolwentów. Od 1988 nastąpiła zmiana nazwy na Katedra Historii i Bibliotekoznawstwa.

W 1991 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy katedry na Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a jej kierownikiem został prof. dr hab. Stanisław Kubiak. Po jego nagłej śmierci Katedrą kierowała prof. dr hab. Bogumiła Kosmanowa, następnie prof. dr hab. Eugenia Sławińska, dr hab. Franciszek Mincer. Od roku 2002 Katedrą kieruje ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski prof. nadzw.. W roku 2003 zostaje zawieszony nabór na studia bibliotekoznawcze.

W roku akademickim 2007/2008 został wznowiony nabór na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Studia na kierunku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pozwalają nabyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności posługiwania się procesami informacyjnymi, archiwizowaniem dokumentów Program studiów umożliwia zapoznanie się z warsztatem pracy m.in.: specjalisty informacji, bibliotekarza, księgoznawcy i pracownika nowoczesnych mediów. Dużym atutem studiów jest możliwość nabycia wszechstronnej wiedzy i umiejętności związanych z obiegiem informacji we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Oprócz zagadnień związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjnych studenci mają okazję poznać dzieje książki i prasy na przestrzeni wieków. Studia kształcą humanistę, który jest przygotowany do pracy w nowoczesnym środowisku technologii cyfrowych i posiada rozległą wiedzę z zakresu bibliologii.

Obszary badawcze:

  • Historia książki w starożytności, epoce nowożytnej i bibliotek, a szczególnie bibliotek chrześcijańskich, na Pomorzu, książki rękopiśmiennej i drukowanej, a szczególnie ochrony zbiorów po II wojnie światowej. Bibliotekarze i czytelnicy po II wojnie światowej.
  • Historia introligatorstwa.
  • Biblioteki kościelne.
  • Jakość w działalności bibliotek i serwisów internetowych.
  • Czasopiśmiennictwo kobiece i akademickie.
Kontakt

Kierownik katedry

ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. uczelni
1967krop@ukw.edu.pl