Działalność naukowa

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”

03 czerwca 2016

W dniach 19–20 maja 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Jej organizatorami byli członkowie Zakładu Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw., dr Joanna Gomoliszek i dr Katarzyna Wodniak. Dodatkowo pomocą informatyczną służył dr Paweł Marzec.

czytaj całość…

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015.

01 grudnia 2015
czytaj całość

W dniu 27 listopada 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy” obejmująca tym razem okres lat 2013-2015.

Organizatorem jej był Zakład Historii Książki i Bibliotek Katedry Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Główny wysiłek organizacyjny spoczywał na barkach dr Bernardety Iwańskiej-Cieślik i dr Elżbiety Pokorzyńskiej. Pomocą informatyczną służył dr Paweł Marzec.

czytaj całość…

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0 Bydgoszcz, Ostromecko 8-9 października 2014 r.

09 listopada 2015

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się w dniach 8-9 października w pięknym zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. Tegoroczne spotkanie było poświęcone nowym obliczom przestrzeni informacyjnej w dobie Web2.0. Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad zmianami w przestrzeni informacyjnej pod wpływem nowych technologii, szczególnie w dobie sieci i usług 2.0 (interaktywnych), roli mediów w przestrzeni informacyjnej Internetu drugiej generacji,  procesom tworzenia, wyszukiwania i udostępniania zasobów multimedialnych, jak i roli bibliotek, muzeów i archiwów w tych  procesach. Ważnym tematem dyskusji były również nowe kanały komunikacji naukowej i ich wykorzystanie przez twórców i użytkowników informacji, rola i promocja usług biblioteczno-informacyjnych w przestrzeni informacyjnej Internetu drugiej generacji.

czytaj całość…

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010-2013. Lubostroń 22-23 04. 2013 r.

29 czerwca 2013
czytaj całość

W zabytkowym pałacu rodu Skórzewskich w Lubostroniu odbyły się w dniach 22-23 kwietnia bieżącego roku, obrady konferencji naukowej, której organizatorem była Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy . Licznie zgromadzeni uczestnicy w większości zajmują się w swojej pracy badawczej sprawami historii książek, bibliotek i prasy. Zaproponowane przez nich tematy wystąpień zostały więc bez większych problemów przyjęte przez organizatorów tego naukowego sympozjum. W pięknych wnętrzach lubostrońskiego pałacu zebrani poruszali zagadnienia z różnych epok i krajów, które jednak ściśle nawiązywały do ustalonego profilu konferencji.

 

czytaj całość…

Współpraca międzynarodowa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii

24 czerwca 2012

W roku akademickim 2011/2012 podjęto współpracę z Uniwersytetem w Debreczynie na Węgrzech. Współpracę rozpoczęła wizyta dr Erzsebeth Toth, która w dniach 22-23 maja 2012 roku wygłosiła dla studentów naszej Katedry cykl wykładów pt. Reprezentacja wiedzy w Internetcie – działanie wyszukiwarek. Wizycie dr Toth towarzyszyło duże zainteresowanie ze strony studentów. Wizyta była realizowana w ramach Teaching Assignments programu ERASMUS.

czytaj całość…

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007 – 2010", Bydgoszcz 12.05.2010 r.

17 stycznia 2010

W dniu 12 maja 2010 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007 – 2010". Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Informacji Naukowej i Biblilogii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników najnowszych badań nad dawną książką i prasą. Jego ważną częścią była również możliwość omówienia problemów dotyczących nowych kierunków badań księgoznawczych i prasoznawczych.

Konferencja zgromadziła gości z różnych ośrodków z terenu całej Polski m.in.: Warszawy, Kielc czy Torunia.

W trakcie obrad swoje referaty zaprezentowało 15 respondentów. Program Konferencji obejmował dwie tematyczne sesje. Pierwsza dotyczyła dziejów książki, druga natomiast dziejów prasy.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309