Współpraca międzynarodowa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii

  • 24 czerwca 2012

W roku akademickim 2011/2012 podjęto współpracę z Uniwersytetem w Debreczynie na Węgrzech. Współpracę rozpoczęła wizyta dr Erzsebeth Toth, która w dniach 22-23 maja 2012 roku wygłosiła dla studentów naszej Katedry cykl wykładów pt. Reprezentacja wiedzy w Internetcie – działanie wyszukiwarek. Wizycie dr Toth towarzyszyło duże zainteresowanie ze strony studentów. Wizyta była realizowana w ramach Teaching Assignments programu ERASMUS. 

Kooperacja pomiędzy dwiema zaprzyjaźnionymi jednostkami będzie kontynuowana. W przyszłym roku planowany jest wyjazd dwóch pracowników naukowych na Węgry w ramach programów ERASMUS. Planowana jest także realizacja wspólnych programów badawczych w dziedzinach informacji naukowej oraz czytelnictwa. Ważną częścią współpracy będzie także wsparcie dla wymiany studentów pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Uniwersytetem w Debreczynie. 

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów do udziału w programach ERASMUS. Studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni lub praktyki studenckie do zagranicznej instytucji nieakademickiej. Chętni do udziału w podobnych wyjazdach powinni do końca marca 2013 roku złożyć odpowiednie wnioski w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW w Bydgoszczy (www.bwm.ukw.edu.pl). Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: Ogólne zasady wymiany studentów. Jako pracownicy Katedry Informacji Naukowej pragniemy zapewnić wsparcie oraz wszelką pomoc w realizacji wyjazdów zagranicznych studentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309