Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015.

  • 01 grudnia 2015

W dniu 27 listopada 2015 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy” obejmująca tym razem okres lat 2013-2015.

Organizatorem jej był Zakład Historii Książki i Bibliotek Katedry Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Główny wysiłek organizacyjny spoczywał na barkach dr Bernardety Iwańskiej-Cieślik i dr Elżbiety Pokorzyńskiej. Pomocą informatyczną służył dr Paweł Marzec.

Zebranych powitał w imieniu władz uczelni prof. zw. dr hab. Sławomir Kaczmarek, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW. Przekazał pozdrowienia od JM. prof. zw. dr. hab. Janusza Ostoi-Zagórskiego, rektora UKW, życzył owocnych obrad i cieszył się, że badania nad historią i pięknem książki są ciągle podejmowane m. in. dlatego, że jest miłośnikiem i kolekcjonerem pięknych i starych ksiąg.

Następnie przywitała zebranych dr Aldona Chlewicka, dyrektor Biblioteki i wyraziła swoją radość z możliwości udostępnienia gmachu na spotkanie naukowe bibliologów z całej Polski. Przyznała, że też należy do historyków książki i bibliotek. Życzyła pomyślnych obrad, nowych osiągnięć naukowych i zachęciła do zwiedzenia gmachu i zbiorów.

Konferencję w imieniu organizatorów otworzył ks. prof. Zdzisław Kropidłowski przypomniał poprzednie spotkania i założenia takiej formy spotkań naukowych w Bydgoszczy. Podkreślił ich osiągnięcia, czyli podjęcie nowych tematów badawczych, z których kilka jest podejmowanych w wystąpieniach na aktualnej sesji.

Na konferencję przybyli naukowcy z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry i Bydgoszczy, czyli ze wszystkich ośrodków kształcących bibliologów, poza Warszawą.

Tematyka ośmiu referatów dotyczyła historii książki, czterech historii bibliotek, dwunastu prasy, pięciu ludzi książki, jedna ruchu antykwarycznego i jedna książki w Internecie. Razem w Konferencji wzięło udział 32 naukowców.

W podsumowaniu Konferencji Ks. prof. Z. Kropidłowski podkreślił, że badania księgoznawcze i prasoznawcze uzupełniają i podają naukowcom wielu dziedzin bogaty uzupełniający materiał. Często wytyczają nowe ujęcia tematu i łamią ustalone kanony, które współcześnie w świetle odkrywanych źródeł i nowych badań, domagają się korekty lub bardziej pogłębionego naświetlenia wielu problemów. Wspierają nie tylko badania filologiczne, wszelkie działy historii, ale nawet zrozumienie funkcjonowania w przeszłości wielu instytucji, np. administracji państwowej, czy kościelnej. Natomiast nowe technologie umożliwiają podejmowanie badań porównawczych i podejmowanie nowych tematów bez zmiany miejsca, co przyśpiesza i pozwala na kompleksowe, porównawcze, przekrojowe opracowanie dawnych i nowych problemów badawczych.

Zamykając Konferencję zapowiedział kontynuowanie spotkań naukowych w tej konwencji i publikację większości referatów w przyszłym roku.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309