dr hab. Ryszard Nowicki prof. nadzw.

  • 17 marca 2016

Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce

dr hab.Ryszard Nowicki prof. nadzw. - Grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki (członek Science Europe), decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr DEC-2011/03/B/HS2/05446.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/nowicki

Publikacje:

Materiały powstały w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS2/05446

 

 

 

Ryszard Nowicki, Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015. ISBN 978-83-8018-028-4.

 

Podczas 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej, Nagrodę Specjalną w konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2015 r. przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za publikację prof. UKW Ryszarda Nowickiego pt. Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce. Ocenie podlegały książki pod względem merytorycznym i dydaktycznym w powiązaniu z walorami edytorskimi. W skład jury wchodzili reprezentanci środowiska naukowego, przedstawiciele Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz mediów. Patronat honorowy sprawowali Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezydent Miasta Poznania. Wręczenie Nagrody nastąpiło w trakcie uroczystego otwarcia Targów Książki 4 listopada 2015 r. w Collegium Maius UAM w Poznaniu.

 

 

Ryszard Nowicki, Rola zbiornic księgozbiorów zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych, Wrocław 2015, s. 315-338.

 

Bblioteka w czasie - czas w bibliotece

 

Ryszard Nowicki, Księgozbiory zabezpieczone w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece, t. 1 Przez dzieje ku współczesności. Materiały konferencyjne Lublin 25-26 września 2014, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Seria Prace Biblioteki Głównej UMCS, Lublin 2015, s. 187-203.
 

 

Ryszard Nowicki, Zbiory specjalne w zbiornicach księgozbiorów zabezpieczonych. Przyczynek do odbudowy bibliotek i bibliotekarstwa polskiego, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organizacyjna, Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego"  T. XIV, pod red. Agnieszki Borysowskiej, Szczecin 2015, s. 213-227.

 

 

Ryszard Nowicki, Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, redakcja naukowa Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź-Warszawa 2014, s. 115-137.

 

 

Ryszard Nowicki, Rozpraszanie księgozbiorów na przykładzie działalności Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Katowicach w latach 1947-1955, [w:] Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. Aleksandra Siuciak, Malbork 2015, s. 31-50.

 

 

Ryszard Nowicki, Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w świetle druków ulotnych i okolicznościowych, [w:] Retrospekcja i ochrona dziedzictwa kulturowego, red. naukowa Samanta Kowalska, Danuta Wańka, Poznań-Kalisz 2015, s. 99-115.

 

 

Ryszard Nowicki, Likwidacja Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Poznaniu, "Biblioteka", Nr 18 (27) 2014, s. 123-134.

 

 

Ryszard Nowicki, Projekt scenariusza filmowego na temat ochrony zbiorów bibliotecznych z 1946 roku, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, T. 7-8, 2013-2014, s. 103-113.

 

 

 

Ryszard Nowicki, Aleksander Bireknmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu, „Biblioteka”, Nr 17 (26) 2013, s. 139-151.

 

 

 

Ryszard Nowicki, Nieznany projekt rozporządzenia o zabezpieczeniu zbiorów bibliotecznych i odbudowie bibliotek w powojennej Polsce, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, T. 6, 2012, s. 113-126.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309