dr Elżbieta Pokorzyńska

  • 03 marca 2018

Dr Elżbieta Pokorzyńska z Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW otrzymała 385 tys. zł na realizację projektu „Leksykon oprawoznawczy” w konkursie „Tradycja” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Celem projektu dr Elżbiety Pokorzyńskiej jest uporządkowanie terminologii służącej do badań nad oprawami książkowymi. Oprawoznawstwo słabo rozwija się w Polsce, na przeszkodzie w rozwoju dyscypliny stoją m.in. problemy z terminologią specjalistyczną. Zadaniem zespołu, którego trzon stanowią: bibliolog dr Elżbieta Pokorzyńska, konserwator dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis (UMK) oraz historyk sztuki dr Arkadiusz Wagner (UMK), będzie zestawienie i właściwe zdefiniowanie nazw, utworzenie brakujących terminów, znalezienie odpowiedników w trzech językach obcych: angielskim, francuskim i niemieckim. Na prace nad przygotowaniem i opublikowaniem wydawnictwa leksykalnego przewidziano 4,5 roku, będzie on dostępny zarówno w formie książkowej jak i cyfrowej.

Projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1aH 15 0310 83 pt. Leksykon oprawoznawczy 2015-2020

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309