Nasze publikacje

Political and social consciousness of 18th century populace in Gdańsk

W końcu ubr. ukazała się monografia ks. prof. dra hab. Zdzisława Kropidłowskiego Political and social consciousness of 18th century populace in Gdańsk. On the basis of the Gdańsk Book of Wheat Bread Journeymen Bakers Fraternity of 1724-1768, wydana przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ss. 245, il. 127 i tabel 3. Jest ona podsumowaniem zainteresowań autora historią społeczną Gdańska i historią książki w tym mieście w XVIII w.

czytaj całość…

Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce

czytaj całość

Ryszard Nowicki, Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015. ISBN 978-83-8018-028-4.

Podczas 19. Poznańskich Dni Książki nie tylko naukowej, Nagrodę Specjalną w konkursie na najlepszą książkę akademicką w roku 2015 r. przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za publikację prof. UKW Ryszarda Nowickiego pt. Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce. Ocenie podlegały książki pod względem merytorycznym i dydaktycznym w powiązaniu z walorami edytorskimi, Poznań, 4-6 listopada 2015 r.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309