Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944-1955.Wybór źródeł

  • 02 października 2013

Ryszard Nowicki, Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w
latach 1944-1955.Wybór źródeł,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2013  
ISBN 978-83-7096-934-9

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309