Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku

  • 02 kwietnia 2014

Bernardeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.
ISBN 978-837096-880-9.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309