Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne

  • 23 kwietnia 2014

Stefan Bratkowski, Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Ryszard Nowicki,
Konstancin-Jeziorna 2014.
ISBN: 978-83-934704-1-9

Pobierz pliki

  • Konstancja z hrabiów Potulickich hrabina Zygmuntowa Skórzewska. Wspomnienie pośmiertne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309