Dlaczego warto studiować informację naukową i bibliotekoznawstwo w naszej Katedrze?

  • 18 maja 2018

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przygotowują do pracy na wielu stanowiskach pracy w bibliotekach wszystkich typów, w instytucjach kultury, jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem i porządkowaniem informacji, w usługach brokerskich i do kontynuowania nauki na II stopniu. Można też podjąć pracę w wydawnictwach, hurtowniach książek, w księgarstwie i antykwariatach. Rynek pracy dla naszych absolwentów jest bardzo rozległy.

 

Oferujemy:

  • zajęcia o charakterze praktycznym w nowoczesnym budynku Biblioteki Głównej UKW oraz gościnnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy i innych bibliotekach naukowych, publicznych i szkolnych,
  • wykorzystanie systemów informatycznych w dydaktyce,
  • praktyki zawodowe, które są dostosowane do potrzeb i zainteresowań studentów,
  • zaangażowanie kadry posiadającej doświadczenie praktyczne,
  • program studiów dostosowany do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Absolwenci studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studenci wyróżnieni w kategorii na najlepsze prace licencjackie
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych UKW w roku akademickim 2014/15.
Alicja Jolanta Wojgienica , Marcin Burzyński

Oferta edukacyjna

Jesteśmy jedyną uczelnią w regionie oferującą studia bibliotekarskie. Nasz program obejmuje dwie specjalności: społeczeństwo informacji i wiedzy oraz współczesny obieg książki. Po zapoznaniu się z tematyką zajęć, po pierwszym roku studiów, studenci wybierają jedną z nich, wskazaną przez większość.

Na specjalności społeczeństwo informacji i wiedzy student przygotowuje się do podjęcia pracy w gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji za pomocą technologii informacyjnych. Nauczy się także kreatywnie wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy w bibliotekach, ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, archiwach. Na specjalności współczesny obieg książki zdobywa wiedzę o dziejach książki i bibliotek, typach i funkcjonowaniu książki i bibliotek, pozna różne formy współczesnego marketingu: promocji, reklamy, publicity, a nawet podstawy języka mediów. Program obejmuje również tematykę związaną ze sztuką edytorstwa oraz możliwości samodzielnego projektowania publikacji. Ponadto można zapoznać się ze specjalnymi kolekcjami, bazami danych oraz blogami związanymi ze światem książki.

Słowem, nawiązujemy do tradycyjnego bibliotekarstwa, ale nowocześnie realizowanego w społeczeństwie informacji i wiedzy.

Stypendystki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Danuta Szłapińska, Hanna Gaweł)

Stypendystki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Danuta Szłapińska, Hanna Gaweł

Nasze osiągnięcia

Nasza kadra prowadzi badania naukowe dotyczące historii książki, bibliotek, prasoznawstwa, organizacji bibliotek, stosowania nowych technologii w organizacji bibliotek i indywidualnej pracy naukowej oraz promocji kultury. Wykładowcy i studenci uczestniczą we współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

 

Najlepsza studentka UKW w roku akademickim 2014/15 (Alicja Jolanta Wojgienica)

Najlepsza studentka UKW w roku akademickim 2014/15
Alicja Jolanta Wojgienica

Do naszej działalności włączamy studentów, którzy podejmują pierwsze prace naukowe i projekty, za które otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora UKW i Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Studenci samodzielnie prowadzą aktywne Koło Naukowe Bibliotekoznawców m.in. wydając swoje czasopismo naukowe „In Crudo”.

 

Najlepsza studentka UKW w roku akademickim 2015/16 (Hanna Gaweł)

Najlepsza studentka UKW w roku akademickim 2015/16
Hanna Gaweł

Drogi kandydacie

Na naszym kierunku uzyskasz dużą satysfakcję z udziału w wykładach, ćwiczeniach, seminariach, konferencjach oraz w życiu studenckim. Aby to osiągnąć proponujemy atrakcyjny, nowoczesny i elastyczny program studiów umożliwiający naukę maturzystom i osobom starszym, niezatrudnionym. Słowem,uzyskasz stabilny zawód na rynku pracy.

 

Pracownia komputerowa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii

Pracownia komputerowa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii

Studia podyplomowe

Naszą ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe o specjalności:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, których celem jest zdobycie kwalifikacji do pracy w różnego typu bibliotekach i ośrodkach informacji m.in. w bibliotekach publicznych, mediatekach, bibliotekach naukowych, ośrodkach informacji. Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne mogą uzyskać niezbędne kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, szkolnych centrach informacji, bibliotekach pedagogicznych i innych ośrodkach informacji. Absolwent posiada kompetencje z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych w działalności zawodowej bibliotekarza i pracownika informacji, w tym dotyczącymi organizacji nowoczesnej biblioteki, zasad jej funkcjonowania, sprawnego opracowywania zbiorów, tworzenia, selekcjonowania i oceny jakości informacji, rozpoznawania i zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych różnych kategorii użytkowników, wykorzystania nowoczesnych technologii.

Zarządzanie instytucjami kultury. Ich celem jest doskonalenie umiejętności praktycznych osób zatrudnionych w instytucjach kultury. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń praktycznych i wykładów prowadzą wysoko wykwalifikowani teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy instytucji kultury z naszego województwa. Absolwent posiada kompetencje z zakresu planowania i organizowania pracy instytucji kultury oraz kształtowania ich korzystnego, spójnego wizerunku, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, organizacji kultury w Polsce, wykorzystania nowoczesnych technologii.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309