Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

18 kwietnia 2017

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
Ewa Parszyk
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
Tel. 52 326-64-37; tel. kom: 785 545 309
e-mail: kabib@ukw.edu.pl

Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.

Czas trwania: 3 semestry, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.
Koszt uczestnictwa 1650 zł za semestr. Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Informacje ogólne

Studia dają kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych oraz przygotowują do pracy w bibliotekach resortu edukacji narodowej i bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci uzyskują wiedzę niezbędną do właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, posiądą ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Uzyskają wiedzę dotyczącą sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji. Poznają także metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

czytaj całość…

Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury

18 kwietnia 2017

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
Ewa Parszyk
Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii
Tel. 52 32 66 437; tel. kom: 785 545 309
e-mail: kabib@ukw.edu.pl

Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.

Czas trwania: 2 semestry, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.
Koszt uczestnictwa 1850 zł za semestr. Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

Informacje ogólne

Studium jest przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Studium przygotowuje do pracy w charakterze menadżera kultury i organizatora imprez kulturalnych. Kształci umiejętności organizowania i zarządzania instytucjami kultury, pozyskiwania funduszy dodatkowych, konstruowania budżetów, zarządzania projektami, pozyskiwania sponsorów, współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, działań marketingowych, budowania pozytywnego wizerunku instytucji, promocji i reklamy. Absolwenci mogą podjąć pracę w bibliotekach, teatrach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, agencjach artystycznych, urzędach samorządowych.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309