Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Kultury - harmonogramy zjazdów

  • 20 października 2018

Plany zajęć na poszczególnych zjazdach dostępne są w zakładce - Plany zajęć - studia podyplomowe >>>

Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych Zarządzania Instytucjami Kultury X (nowej) edycji

 

Formy i terminy uiszczania opłat za Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury

Semestr zimowy

1. W czterech równych ratach w następujących terminach:

  • I rata do dnia 1 października,
  • II rata do dnia 1 listopada,
  • III rata do dnia 1 grudnia,
  • IV rata do dnia 31 grudnia,

2. lub jednorazowo w terminie do 1 października.

Semestr letni

1. W czterech równych ratach w następujących terminach:

  • I rata do dnia 1 lutego,
  • II rata do dnia 1 marca,
  • III rata do dnia 1 kwietnia,
  • IV rata do dnia 1 maja,

2. lub jednorazowo w terminie do 15 lutego.

Wpłaty można dokonać w kasie uczelni przy ul. Chodkiewicza 30 lub na konto uczelni Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy 22 1500 1360 1213 6004 9491 0000 z dopiskiem Studia Podyplomowe Zarządzania Instytucjami Kultury.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309